Convocatòria procediment per a la creació i adjudicació de 17 llicencies temporals d'auto-taxi, per a la temporada establerta entre el 1 de maig al 31 d'octubre de 2024

04-Maig-2024

Per Decret número 2024-1658, de 29 d'abril de 2024, el regidor delegat de Mobilitat i Festes, ha aprovat la convocatòria del procediment a seguir per l'atorgament de 17 llicències temporals d'autotaxi per a la temporada establerta entre el 1 de maig al 31 d'octubre de 2024.

D'acord amb el que estableix la Llei 4/2014, de 20 de juny de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, el citat reglament, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i altres normes de caràcter general aplicables.

 

Troba tota la informació al document adjunt.