Atenció social als immigrants intracomunitaris i extracomunitaris

Els serveis socials municipals ofereixen:

  • Informació sobre l'accés a prestacions tècniques i econòmiques en funció de la situació de dificultat que presenta cada persona o família.
  • Informació a l'Oficina d'Informació a l'Immigrant  del Govern Balear.
  • Emissió de l'informe social necessari per a la tramitació de la reagrupació familiar o arrelament.

Documentos adjuntos:

Informe social per reagrupació familiar o arrelament

Enlaces:

Conselleria d'Afers socials i Esports