Atenció social a la dona

El programa d'Atenció Social a la Dona gestiona els següents serveis:

  • Servei d'assessorament i atenció psicosocial i jurídica en els casos de violència familiar.
  • Prestacions econòmiques de suport a la cobertura de les necessitats bàsiques per a dones amb greus dificultats socioeconòmiques, i amb menors a càrrec per a alimentació, habitatge, menjador, llibres escolars, escoles infantils...
  • Servei de teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere.

Documents adjunts

Atenció psicosocial

Teleassistència mòbil violència de gènere

Enllaços

Institut Balear de la dona