Arxiu

L'Arxiu Municipal és l'àrea de l'Ajuntament d'Andratx que s'encarrega de rebre, conservar, difondre i gestionar la documentació produïda i rebuda per la corporació, garantint la disponibilitat d'accés a aquesta.

L’any 1868 l'Ajuntament va sofrir un incendi durant la Revolució d'Octubre, destruint tot el seu fons documental, per la qual cosa aquesta institució disposa dels fons municipals posteriors a aquesta data.

El 1998 i amb el trasllat de l'ajuntament al Castell de Son Mas, l'arxiu es va traslladar a un edifici de nova planta situat al costat d'aquest.

Competències

  • Impulsar la política de gestió documental de l'Ajuntament.
  • Garantir l'accés a la documentació.
  • Conservar i promoure el patrimoni documental del municipi.

Serveis municipals

Informació addicional

Consulta de fons

Accés a fons digitalitzats.
Inventari del fons històric 1868-1981.

Normativa

flecha  Reglament de l'arxiu.

flecha  Protocol mesures prevenció COVID.

Organigrama i dades de contacte

Adreça: Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears.

Horari: De dilluns a divendres - de 8.30 a 14 hores (Atenció presencial amb cita prèvia)

Organigrama:

Arxiu Municipal

Laura Monedero García - Regidora delegada de l'Arxiu Municipal

Margalida Santandreu Pons - Cap d'Unitat d'Arxiu i Biblioteca

Verónica Ramos - Tècnic auxiliar

Martin Rotger - Tècnic auxiliar