Processos selectius

25-Març-2024
CONVOCATORIA PROCES SELECTIU CONSTITUCIO BORSÍ TAE ASSESSOR JURIDIC
Termini presentació al·legacions al llistat provisional del 10 al 14 de maig ambdòs inclosos.
25-Març-2024
CONVOCATORIA PROCES SELECTIU TÈCNIC DE TURISME
Obert termini de presentació de sol·licituds del 2 al 21 d'abril ambdòs inclosos.
08-Febrer-2024
PROCEDIMENT DE CONVOCATORIA 1 PLAÇA FUNCIONARI DE CARRERA DE TREBALLADOR SOCIAL
Comunicació suspensió del procediment fins a la recepció de informe del Consell consultiu de les Illes Balears
23-Abril-2024
PROCES SELECTIU NOTIFICADOR-ORDENANÇA FUNCIONARI DE CARRERA

Qualificacions provisionals primer exercici, termini de presentació reclamacions del 15 al 17 de maig de 2024, ambdòs