AMPLIACIÓ BAN - Participació dels firaires a les FESTES PATRONALS 2024 (Andratx, Port Andratx, Camp de Mar, Sant Elm, Sa Coma i s’Arracó)

03-Juny-2024

Es posa en coneixement dels firaires en relació amb la seva participació a les FESTES PATRONALS 2024 (Andratx, Port Andratx, Camp de Mar, Sant Elm, Sa Coma i s'Arracó) el següent:

Atesa la voluntat d'organitzar els espais que s'ocupen durant les festes patronals del nostre municipi, tenint en compte, la identitat i sentit de les festes patronals, i les normes de seguretat, es considera necessari establir un termini de presentació de les sol·licituds dels firaires que volen participar a les festes patronals de l'Ajuntament d'Andratx 2024.

 

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà des de la publicació d'aquest ban fins el 7 de juny de 2024.

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament (https://andratx.sedelectronica.es) o presencialment amb cita prèvia al SAC.

Ellaç Seu Electrònica