Música en viu per a restaurants, bars i cafeteries

Si tens un restaurant, un bar o una cafeteria al municipi d'Andratx, i no disposes de la llicència d'activitat de "bar musical" (bar amb llicència de música tipus III, segons l'Ordenança de renous local), "cafès concert i anàlegs", pots sol·licitar l'autorització puntual d'una activitat no permanent (ANP) innòcua, per oferir un espectacle musical en viu, sempre i quan:

  1. La capacitat no sigui superior a 100 persones a l’interior d’edificis o a més de 500 a l’aire lliure.
  2. La càrrega de foc ponderada i corregida no sigui superior o igual a 200 Mcal/m².
  3. Tenguin durada no superior a set dies.
  4. No es faci ús de material pirotècnic.

La presentació de la sol·licitud ha de ser amb una antelació mínima de 15 dies a la data prevista de realització. La presentació de la sol·licitud amb una antelació inferior a 15 dies pot ser motiu de denegació de l’autorització.

Per a activitats que superin l'aforament, o no compleixin els punts esmentats, consulta la pàgina d'activitats no permanents, per conèixer el tràmit necessari.

Les sol·licituds es podran presentar:

1. PRESENCIALMENT, (només per a aquelles persones no obligades a relacionar-se electrònicament, d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015) al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l'Ajuntament d'Andratx, obligatòriament amb cita prèvia (de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h), amb la següent documentació obligatòria:

- CITA PRÈVIA

2. TELEMÀTICAMENT, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Andratx mitjançant certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve pin, en el següent enllaç:

Amb la següent documentació obligatòria: