Escoleta Municipal "El Sol d'Andratx"

Escola_solAndratxLas características fundamentales de l'escoleta municipal en relación a la oferta pedagógica que ofrece son los siguientes:

Els trets fonamentals de l'escoleta municipal en relació amb l'oferta pedagògica que ofereix són els següents:

  • Podran ser usuaris del Servei d'Escoleta el nins i nines de 0 a 3 anys. (El mínim serà de 3 mesos pels lactants).
  • Utilització de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, com a llengua ambiental de l'escola.
  • Treball d'objectius pedagògics en funció de l'edat, tenint en compte que cada infant té la seva pròpia estructura mental i que s'ha de respectar en tot moment el seu coneixement i el seu estat afectiu individual, sense perdre de vista que el desenvolupament de l'infant és un procés global que té lloc dins un grup on es realitza la seva socialització.
  • Existència d'un programa d'integració que permet escolaritzar infants amb necessitats especials (psíquiques, físiques o sensorials).
  • La consecució dels objectius pedagògics fa que durant el curs, es realitzin activitats fora de l'escola.
  • El treball dels objectius pedagògics es realitza de setembre a juny.

El servei comprèn les següents activitats:

  • Espais familiars
  • Servei d'educació infantil
  • Servei de guarderia
  • Servei de menjador

El calendari per al procés de sol·licitud de plaça dependrà del que estableixi la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears.

Adreça: Calle Son Lluis 7, 07150 Andratx, Illes Balears.

Telèfon: 971 13 61 54

Horari: De dilluns a divendres: de 7.30 a 17 hores

Documents adjunts:

Reglament de Règim Intern del Servei d'Escoletes Municipals (BOIB)

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de la escola municipal infantil d'Andratx

Imatge de portada
Escoleta_sol_andratx_Portada

39.5741844, 2.4244424