Col·legi "Es Vinyet" d'Andratx

Es Vinyet

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

 • El C.P Es Vinyet és un centre d'Educació Infantil i Primària que acull a nins de 3 a 12 anys.
 • És un centre aconfessional.
 • Fa l'ensenyament en català.
 • El castellà s'introdueix com a segona llengua a l'Educació Primària.
 • L'anglès s'introdueix a 5è nivell d'Educació Infantil (4 anys)
 • Ofereixen un ensenyament de qualitat, basat en l'aprenentatge significatiu i el currículum en espiral, que garanteix el ple desenvolupament del nin d'acord amb les seves capacitats educatives i a la vegada permet entrar dins el món dels estudis secundaris.
 • S'impulsa el treball de recerca de l'alumnat, tot fomentant la participació de la família.
 • Es coordinen amb altres institucions (IES, centres públics, ajuntament, PAC.)
 • L'horari del Centre és de 9 a 14 h.

ORGANITZACIÓ INTERNA

 • Consell Escolar
 • Claustre de professors
 • Equip Directiu
 • Comissió Pedagògica.

APMA

El Centre té una APMA que col·labora amb el centre i organitza les activitats extraescolars.

SERVEIS

 • Menjador de 14 a 16 h.
 • Escola matinera de 8 a 9 h.
 • Transport gratuït per a tots els nins d'Educació Infantil i Primària que viuen al Port o a Sa Coma.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 • Informàtica
 • Taller de cuina
 • Psicomotricitat
 • Teatre

Adreça: Galícia 66,  07150 Andratx, Illes Balears.

Telèfon: 971 13 77 07

Fax: 971 13 67 09

Imatge de portada
es_vinyet_portada

39.571044, 2.4155691