Notícies

23-Abril-2024
PROCES SELECTIU NOTIFICADOR-ORDENANÇA FUNCIONARI DE CARRERA
Qualificacions provisional valoració mèrits. Termini presentació reclamacions del 17 al 19 de juny (amdos inclosos)
19-Abril-2024
PROCES SELECTIU CONSTITUCIÓ BORSÍ ARQUITECTES
Qualificacions definitives fase oposició. Termini presentació mèrits per a la fase concurs del 17 al 28 de juny ambdos inclosos.
18-Abril-2024
Convocatòria bases reguladores de la tercera campanya "Queda't a Andratx 2024"

L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de les condicions que han de regir la concessió de subvencions en rè