Activitats

El Servei d'Activitats té per finalitat la tramitació dels procediments necessaris per a l'obertura, modificació i exercici d'aquelles activitats que, desenvolupades íntegrament en el terme municipal d’Andratx, estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal•lació, accés i exercici d'activitats en les Illes Balears.
Així mateix exerceix les necessàries labors de vigilància i inspecció de les activitats durant el seu inici i funcionament, comprovant la legalitat i adequació a la documentació presentada. Aquesta potestat es pot exercir després de denúncia o mitjançant una campanya (o pla) d'inspecció.

Competències

Tramitació, control i direcció en matèria d’activitats desenvolupades en el terme municipal d’Andratx.

Serveis Municipals

  • Tramitació d’inicis i exercicis d’activitats desenvolupades en el terme municipal d’Andratx.

  • Tramitació de canvis de titularitat de títols habilitants d’activitats desenvolupades en el terme municipal d’Andratx.

  • Assegurar la legalitat de les activitats desenvolupades en el terme municipal d’Andratx.

  • Ajudar en tot moment a l'administrat per aclarir i facilitar la presentació de la documentació administrativa.

Consultes a Activitats

Consultes

Per a consultes rel·lacionades amb el departament d'Activitats hauran de sol·licitar una cita presencial amb un tècnic, mitjançant el sistema de cita prèvia (https://citaprevia.encolate.es/aytoandratx/reservation).

Consultes d'expedients d'Activitats -en tramitació- sense cita prèvia:

Podran acudir  a Activitats (Planta 2) a consultar l'estat de tramitació d'expedients d'Activitats, en el seguent horari: Dimarts i Dijous de 10:00h a 12:00h (només per a consulta d'expedients).

Normativa

Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (text consolidat).

Dades de Contacte

Avinguda de la Curia,1, 07150 Andratx, Illes Balears
Telèfon: 971 62 80 00
Extensió: 202
Correu electrònic: activitats@andratx.es
Per a qualsevol dubte tècnic, es prega demanar cita prèvia amb l’enginyer municipal mitjançant la següent direcció:   Pitjau aquí

Tràmits que es poden sol•licitar:

  1. Activitats permanents
  2. Activitats no permanents
  3. Activitats itinerants
  4. Altres tràmits
 

Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/activitats