Cartografia

L’objectiu de la unitat de cartografia és la de produir i mantenir la cartografia del Municipi, per així disposar d’una base per treballar actualitzada i fiable. A més d’això la nostra feina és la de gestionà la guia de carrers municipal, donar suport als tècnics municipals, custodiar i estructurar l’arxiu de planejament.
Coordinar i treballar planimetria amb altres institucions. Per tal de fer arribar al ciutadà la informació cartogràfica, i així fomentar el seu coneixement i la seva interactivitat.

Competències

 • Actualització de la guia de carrers municipal i el seu inventari.
 • Donar suport cartogràfic i delineació de projectes municipals.
 • Conservar i garantir l'accés a la documentació de l’arxiu de planejament.
 • Col·laborar amb les diferents administracions en activar plataformes d’informació geogràfica.

Serveis Municipals

 • Resoldre sol·licituds de RGE, de plaques policia i noms de carrer.
 • Delineació de projectes de enllumenat públic, nous vials, dotacions de serveis, mobiliari urbà, actuacions a edificis municipals, etc.
 • Arxiu de planejament: custodiar, ordenar, depurar i digitalitzar plans parcials, projectes d’urbanització, parcel·lació, entitats conservadores, etc.
 • Actualitzacions de cartografia, generació d’arxius, toponímia, conversions de coordenades, georeferenciacions, estudis amb ortofotos, plànols urbanístics i treballs amb estacions GPS.
 • Donar suport a totes les àrees/unitats de l’ajuntament. Policia, vies i obres, urbanisme, patrimoni, turisme, comerç etc.
 • Informes tècnics per certificats: numèrics, genèric d’urbanisme, alineacions, numèrics de finals d’obra.
 • Actualització i manteniment del sistema d'informació territorial municipal (SITMUN).

Organigrama i dades de contacte

 

Adreça: Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears.

Horari: Dilluns a divendres - de 8:30 a 14 hores (Atenció presencial amb cita prèvia).

Organigrama:

Beatriz Casanova Fuentes - Regidora de l'Àrea d’Urbanisme

 • Telèfon: 971 62 80 00

Joan Balaguer Palou Cap de la Unitat de Cartografia.

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 321
 • Correu electrònic: cartografia@andratx.es

Source URL: https://www.andratx.es/cartografia