Planejament

Competències

En matèria d'Urbanisme del sector públic.

Serveis municipals

 • Certificat d'alineació (CA): Document oficial en el que es recull el plànol oficial d’alineacions expedit per Cartografia Municipal.

 • Informe plaques: Aquest tràmit permet lliurar obtenir una placa oficial municipal del número d’una propietat.

 • Certificat situació urbanística (CSU): Document oficial en el que es recull la Situació Urbanística d’una determinada parcel·la.

 • Còpies: Aquest tràmit permet obtenir còpies de plànols, carrerer, normes…

 • Certificat numeració (CNUM): Emissió d'un document oficial que certifica el número oficial d'un o més accessos d'una propietat.

 • Certificat genèric urbanístic (GENURB): Aquest tràmit permet sol·licitar un Certificat Genèric Urbanístic en el qual es pot sol·licitar qualsevol informació relacionat amb temes urbanístics (límits, unitats d'actuació…).

 • Certificat estades turístiques vacacionals (ETV): Aquest tràmit permet sol·licitar un Certificat de zona apta d'Habitatge Vacacional per a presentar davant el Consell.

 • Certificat innexistència infracció urbanística (CIEIU): Determina l'existència o no d'expedient d'infracció urbanística sobre l'immoble sol·licitat.

 • Certificat dántiguitat (CANT): Aquest tràmit permet sol·licitar un Certificat d'Antiguitat d’una propietat.

 • Certificar cèdula urbanística (CU):Document que acredita el règim i circumstàncies urbanístiques a les que està subjecta una parcel·la.

 • Certificat innecesarietat de segregació (CIS): Document que acredita la segregació d’una parcel·la.

 • Certificat d'actualització de finalització d'obre: El certificat d'actualització de final d'obra és requerit pel Consell de Mallorca, quan les obres que havent obtingut el Certificat El certificat d'actualització de final d'obra és requerit pel Consell de Mallorca, quan les obres que havent obtingut el Certificat.

Informació addicional

Per tal de seguir amb la tramitació de qualsevol certificat, es necessari el justificant del pagament de les taxes corresponents.

Organigrama i dades de contacte

Adreça: Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears.

Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 hores.

Organigrama:

Beatriz Casanova Fuentes - Regidora de l'Àrea d’Urbanisme

 • Telèfon: 971 62 80 00

Departament de Planejament

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 218
 • Correu electrònic: lvillar@andratx.es

Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/planejament