Urbanisme

Aquesta areà s’encarrega de la gestió urbanística del municipi, tant pel que fa la planifiació urbanística mitjantçant les normes subsidiàries de planejament i el seu desenvolupament, com amb la tramitació de les llicències urbanístiques, emissió de certificats i disciplines urbanístiques.

Competències

 • Ordenació i gestió del territori, planejament urbanístic i gestió integral de plans municipals i àrees de rehabilitació integrades.
 • Tramitació de les llicències urbanístiques regulades per la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
 • Vigilància i control de les obres particulars. Disciplina urbanística.
 • Llicències d'activitats i expedients sancionadors en matèria dactivitats.
 • Emissió de certificats urbanístics.

Serveis municipals

 • Llicències.
 • Certificats.

Consultes a Urbanisme

Consultes

Per a consultes rel·lacionades amb el departament d'Urbanisme hauran de sol·licitar una cita presencial amb un tècnic, mitjançant el sistema de cita prèvia (https://citaprevia.encolate.es/aytoandratx/reservation).

Consultes d'expedients de llicencies d'obra -en tramitació- sense cita prèvia:

Podran acudir  a Urbanisme (Planta 2) a consultar l'estat de tramitació d'expedients de llicències d'obra, en el seguent horari: Dimarts i Dijous de 10:00h a 12:00h.

Informació addicional

Per tal de seguir amb la tramitació de qualsevol certificat, es necessari el justificant del pagament de les taxes corresponents.

Normativa

flecha  Portal NNSS Aprovades per el Consell (MAIG 2023)

flecha  LUIB - Reglament general de la LOUS per a l'illa de Mallorca

Horari de treball de les màquines picadores

Organigrama i dades de contacte

Adreça: Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears

Horari: De dilluns a divendres - de 8:30 a 13:30 hores

Organigrama:

Departament d'Urbanisme

 •     Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 110
 •     Correu electrònic: urbanisme@andratx.es

Beatriz Casanova Fuentes - Regidora delegada de l'àrea d'Urbanisme

 • Telèfon: 971 62 80 00
 • Correu electrònic: urbanisme@andratx.es

 

Documents adjunts:

pdf-icon-pq  Fichas de gestión urbanistica

pdf-icon-pq  Fichas de Gestión Urbanística - Subsanación de deficiéncias

pdf-icon-pq  Fichas planeamiento


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/urbanisme