Centre de Dia

El Centre de Dia al municipi d'Andratx constituteix un servei socio-sanitari de suport familiar que ofereix una atenció individualitzada en els aspectes higiènics, terapèutics, psicològics i socioculturals a les persones majors afectades per qualsevol discapacitat física, psíquica o social, facilitant la permanència en el seu entorn habitual i afavorint així el suport als familiars cuidadors. 

Proporciona atenció terapèutica diurna mitjançant programes de psicoestimulació global a nivell cognitiu, psicosomàtic i social, per a prevenir situacions de major deterioriment físic o psíquic, potenciant al màxim les actituts vitals residuals dels usuaris, evitant o retardant en la mesura que sigui possible els ingresos no desitjats en centres residencials.

Adreça: C/ Sallent 41, 07150 Andratx

Telèfon: 971 13 71 75

Persona de contacte: Joan Guasch González - Director del Centre

Documents adjunts:

Solicitut plaça Centre de Dia

Ordenança Centre de Dia

Document bancari per al Centre de Dia


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/centre-de-dia