Prevenció i promoció social de les persones majors

Aquest programa integra els següents serveis:

  • Centre de Dia
  • Servei d'ajuda a domicili (SAD)
  • Servei de teleassistència
  • Servei de suport a les famílies amb persones grans al seu càrrec
  • Llei de Dependència

Documents adjunts:

Servei d'ajuda a domicili

Llei Dependència- Formulari de sol·licitud grau de dependència

Llei Dependència- Informe de salut de la persona

Llei Dependència- Declaració de persona guardadora de fet


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/prevencio-i-promocio-social-de-les-persones-majors