Atenció integral a les persones amb discapacitat

El programa d'atenció integral a les persones amb discapacitat integra els següents 6 serveis:

1.Servei d'Ajuda a Domicili (SAD)

El SAD és un servei que ofereix ajudes a les persones majors o amb necessitats de suport per a la realització de les activitats de la vida diària, a més de donar suport a famílies desestructurades.

La finalitat d'aquest servei és el suport familiar i en la majoria dels casos evitar la institucionalització en residències.

Persones beneficiàries: persones amb problemes de mobilitat, falta de relació social (soledat, aïllament), persones amb malaltia terminal o permanent.

Serveis que ofereix:

  • Higiene personal.
  • Neteja diària i vestir.
  • Control de medicació.
  • Acompanyament personal.
  • Servei de menjar a domicili.

2.Servei de Teleassistència

La teleassistència és un servei que ofereix a les persones grans o discapacitades la possibilitat de mantenir la seva independència, atenent els seus necessitats en cas d'emergència i així se'ls permet mantenir la relació en el seu entorn habitual.

Estan atesos per un equip professional que mobilitza els recursos necessaris les 24 hores del dia.

3.Servei de transport a Centres d'Educació Especial

Aquest servei s'ofereix a les famílies que tenen al seu càrrec una persona discapacitada per facilitar el trasllat diari que suposa el desplaçament de les persones amb necessitats d'educació especial a diferents centres especialitzats a Palma.

La documentació necessària per presentar sol·licitud és:

  • DNI.
  • Llibre de família.
  • Declaració de renda.
  • Certificat de minusvalidesa.

4.Suport a persones amb discapacitat i les seves famílies

5.Gestió i suport per a la integració de nins i joves en les activitats socioculturals i de temps lliure

6.Suport a les associacions de persones amb discapacitat

Enllaços:

Consentiment informat


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/atencio-integral-les-persones-amb-discapacitat