Aigua

L'empresa que du a terme la gestió de l'aigua potable en el Terme municipal d'Andratx és l'empresa GESBA (Gestió de Serveis Urbans de Balears S.A.) amb una duració de 50 anys contats a partir de la data de la adjudicació de la concessió amb data de 25 d'agost de 1994.

GESBA- Gestió de Serveis Urbans de Balears SA

Adreça: Calle Biscaia, 46 Andratx.

Correu electrònic: gesba.andratx@acciona.com

Telèfon: 971 23 52 67

Accés Clients


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/aigua