Patrimoni

 

L’Àrea de Patrimoni té la responsabilitat de conservar, difondre i donar accessibilitat a tot el patrimoni cultural, arqueològic, artístic, immaterial i natural del municipi que tengui un valor idiosincràtic, perquè a través de la seva gestió i desenvolupament, tant els adritxols com els nostres visitants el puguin gaudir i comtemplar.

La missió d'aquesta Àrea està vertebrada per una triple vessant centrada en una estratègia integral i transversal. En primer lloc, l'estudi, conservació i catalogació de tot el nostre patrimoni arqueològic, històric, artístic i immaterial que ens distingeix juntament amb la riquesa natural de la nostra contrada. En segon lloc, efectuar una gestió integral, des de la vessant municipal, de tots aquests béns i especialment els que es troben afectats urbanísticament. I finalment, la promoció i difusió d’aquest gran patrimoni tant des d’una perspectiva didàctica com per a generar noves ofertes turístiques en l'àmbit cultural; una manera de reforçar i singularitzar l'atractiu turístic del municipi.

 

Competències

● Gestió integral del patrimoni municipal (protecció, conservació, investigació, inspecció, posada en valor i difusió)
● Promoure i conservar el patrimoni documental del municipi junt amb l’Àrea d’Arxiu
● Promoció turística del Patrimoni municipal
● Gestió i creació de programes de dinamització cultural per dur a terme de la difusió del patrimoni als diferents col·lectius
socials
● Assessorament i redacció d'informes d'afectació urbanística
● Catàleg del Patrimoni Històric d ́Andratx
● Catàleg del Patrimoni moble i artístic
● Fomentar i promoure el coneixement i l’inventari del patrimoni cultural immaterial
● Gestió de les donacions de béns immobles i mobles amb valors culturals

 

Serveis

● Programes i activitats:

○ Patrimoni Educatiu.

Programa de visites educatives al patrimoni cultural i natural del nostre municipi. Projecte desenvolupat juntament amb l’àrea d’Educació de l’Ajuntament per donar a conèixer el nostre ric llegat històric i natural als estudiants de tots els cicles educatius del nostre municipi.

○ Viure el Patrimoni.

Programa de difusió del patrimoni cultural i natural del nostre municipi orientat a tots els grups de població per tal d’apropar i difondre tot el patrimoni cultural i natural. Dins aquest programa es troben desplegades les activitats dels mòduls Jugam amb el Patrimoni, desenvolupades per als nins entre 3 i 14 anys, i Una Mossegada a la Història, tallers de cuina històrica amb adults, entre altres.

○ Promoció i divulgació del nostre patrimoni: Tallers, exposicions, visites guiades...

 

● Projectes:

○ Projecte Buendar (Jaciment arqueològic Son Mas)
○ Projecte Dragonera (Jaciments Arqueològics de Sa Dragonera)
○ Col·lecció Museogràfica d’Art Contemporani d’Andratx
○ Projectes de restauració

● Catàleg de Patrimoni Històric d’Andratx (en col·laboració amb els departaments de Planejament i Urbanisme)
● Atenció i assessorament al ciutadà envers el patrimoni cultural privat
● Donacions de béns immobles i mobles amb valors culturals
● Exposicions monogràfiques envers el patrimoni cultural del municipi

 

Ubicació i horari

Adreça: Avinguda de la Cúria, 1, 07150 Andratx, Illes Balears
Horari: De dilluns a divendres de 08:00 h a 15:00 h
Cita prèvia d’atenció al ciutadà: Dimarts de 09:00 h a 11:00 h
https://citaprevia.encolate.es/aytoandratx/reservation 

 

Contacte

Correu electrònic: patrimoni@andratx.es
Telèfon: 971 62 80 00- Ext 322. Mòbil: 670 914 413

 

Laura Monedero García - Regidora delegada de l’Àrea de Patrimoni

Correu electrònic: patrimoni@andratx.es
Telèfon: 971 62 80 00

Juan Carlos Lladó Capó - Tècnic de Patrimoni

Correu electrònic: patrimoni@andratx.es
Telèfon: 971 62 80 00 – Ext. 322


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/patrimoni