Joventut

El Departament de Joventut fomenta y programa activitats per als joves del municipi. Entre les quals es poden citar:

 • Art jove
 • Carnets: jove, estudiant internacional, alberguista, teacher internacional, etc.
 • Drets i deures del joves
 • Turisme jove; interail, vitageteca, etc.
 • Treball: auto ocupació, borsa de treball a L'estranger, au-pair, etc.
 • Temps lliure: campaments, intercanvis, etc.
 • Estudis: reglats, no reglats, universitaris, etc.
 • Habitatge: subvencions, ajudes, compartir pis, etc.
 • Salut: sexualitat, malalties, alteracions alimentaries, etc.
 • Normativa joventut participació: associacionisme, ONGs, activitats, etc.
 • Premis i concursos

A continuació, es poden trobar els enllaços per obtenir informació més detallada:

Enllaços

enlazar  DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT - (Feina, Carnet Jove, Salut, Art Jove,...)

enlazar  UIB


Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/joventut