Serveis socials

Els Serveis Socials Municipals tenen per objectiu contribuir a la millora de la qualitat de vida, el benestar social i la integració de tots els ciutadans i ciutadanes d’Andratx i, de manera específica, d'aquelles persones, famílies i grups socials que per diferents raons es troben en situació de risc social o exclusió, per tenir dificultats de desenvolupament i integració, manca d'economia personal, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social.

Qualsevol persona que es trobi en el nostre municipi en una situació de necessitat personal bàsica, pot exercir el seu dret a ser atesa pels serveis socials comunitaris de Andratx.

Competències

 • Oferir protecció, atenció i promoció social a tots els ciutadans i ciutadanes.
 • Millorar el benestar social i la qualitat de vida dels residents del municipi d'Andratx.
 • Oferir informació, orientació, assessorament i gestió de les prestacions del sistema públic.
 • Atendre les situacions de risc.
 • Oferir atenció social, psicològica (a menors de 3 a 14 anys), educativa i jurídica a les persones, famílies i col·lectius en situació de dificultat.
 • Prevenir les situacions de risc i d'aïllament social de les persones i/o col·lectius més desafavorits.
 • Afavorir la integració social de tots els ciutadans en situacions especials.
 • Prevenir el consum de substàncies tòxiques.
 • Impulsar, coordinar i ampliar la participació ciutadana i la cooperació social de les entitats locals.
 • La realització de valoracions, intervencions i tractaments de suport i seguiment a persones, famílies o grups.
 • La tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció especialitzada.
 • El disseny i activació de projectes socials d'intervenció comunitària amb grups carencials i/o de risc social.
 • La gestió dels serveis d'atenció domiciliària municipal i els altres que siguin determinats per via reglamentària o pel propi ajuntament.
 • La coordinació, cooperació i establiment de programes i actuacions conjuntes amb altres xarxes d'atenció com és la sanitària, la d'ensenyament o altres nivells assistencials , com són els serveis socials especialitzats, atesa la necessària acció transversal que comporta una atenció integral i personalitzada a les persones.

Serveis municipals

Informació addicional

Llei de dependència

 • Informació i assesorament.
 • Tramitació de documentació.

(Dijous: Cita prèvia al telèfon 971 62 80 00 Extensió 8010)

Enllaços d'Interès

IMAS - Consell de Mallorca

Ministeri de Sanitat - Serveis Socials e Igualtat

Esdeveniments anuals relacionats

 • Activitat solidaria contra el càncer
  • Lloc: Terme municipal d’Andratx
  • Data: Febrer
 • Activitat solidaria contra la violència de gènere/Dia internacional contra la dona.
  • Lloc: Terme municipal d’Andratx
  • Data: Novembre
 • Campanya solidària de joguines per Nadal
  • Lloc: Terme municipal d’Andratx
  • Data: Desembre-gener

Organigrama i dades de contacte

Adreça: Avinguda de la Cúria 1, 07150, Andratx, Illes Balears

Horari: Dilluns a divendres - de 8:30 a 14:30 hores (Atenció presencial amb cita prèvia)

Equip profesional: L'atenció al ciutadà i el desenvolupament dels programes la du a terme un equip integrat per diferents professionals

 • Treballadora Social (Tècnica del departament)
 • Treballadora Social
 • Psicòloga Infantil
 • Educadores socials
 • Grup de Treballadores Familiars
 • Treballador de dependéncia
 • Orientadora laboral (Deixalles)
 • Auxiliar Administrativa

Organigrama:

Magdalena Juan Pujol - Regidora delegada de l'Àrea de Serveis Socials

 • Telèfon: 971 62 80 00
 • Correu electrònic: serveis_socials@andratx.es

Montse Meneses Capellán - Tècnica de Serveis Socials (Treballadora social)

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 107
 • Correu electrònic: mmeneses@andratx.es

Catalina Vich Bisbal - Psicòloga Municipal

 • Telèfon: 971 13 67 81 / 971 23 57 29
 • Correu electrònic: cvich@andratx.es

Andrea Moreno López - Educadora Social

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 103
 • Correu electrònic: educadora@andratx.es

Lorena Hernández Macia - Educadora Social

 • Telèfon: 971 62 80 00 - Ext 103
 • Correu electrònic: educadora@andratx.es

Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/serveis-socials