Informació armes

Targetes d'armes TA i TB

  • Les armes de la categoria 4ª, únicament per a domicilia o finques particulars, hauran d'estar documentades singularment mitjançant les targetes d'armes, que les acompanyaran en tot cas.
  • Les armes incloses en la categoria 4ª.2 es poden documentar en nombre il·limitat amb la targeta B, la validesa de la qual serà permanent.
  • De les compreses en la categoria 4ª.1, únicament es podran documentar sis armes amb les targetes A, la validesa de les quals serà de cinc anys.

Requisits:

  • La persona interessada haurà de presentar en el Registre municipal, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:
  • La factura que acrediti la compra de l'arma
  • Una còpia del DNI de la persona titular de la llicència, tenint en compte que ha de ser major de 14 anys
  • Els models normalitzats en color blanc i groc, on figuren dades de la persona titular i de l'arma adquirida, els quals els facilitarà el Servei.

Source URL: https://www.andratx.es/arees-municipals/informacio-armes