Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Educació

Matrícula de l'Escola d'Adults

Tornar Imprimir

Descripció

L'escola d'Adults és un centre formatiu destinat a millorar els coneixements i la formació de les persones adultes del Terme d'Andratx.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Només persona física

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30h a 13:30h

On es pot sol·licitar?


Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria, núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Si és major de 65 anys: còpia del DNI
  • Si és estranger: NIE
  • Carnet de família nombrosa, si ès el cas
  • Carnet de minusvalidesa, si ès el cas
  • Carnet de jubilat, si ès el cas
  • Model de domiciliació bancària de l'Escola d'Adults

Normativa

Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació de serveis d'activitats formatives, culturals, lúdiques i de tallers de l'any en curs

Organisme resolutor

Departament de Cultura, Educació, Formació i Ocupació

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació


Telèfon: 971 62 80 00

Contingut relacionat

Enllaços addicionals

Data última modificació: 18/11/2019 a les 11:23


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat