Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Llicència d'Activitats

Sol·licitud de còpies i certificats d'expedients d'activitats

Tornar Imprimir

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques i persones jurídiques

Requisits


Ser interessat, segons les condicions de l'art. 31 de la Llei 30/1992:
1.- Titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius.
2.- Qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar afectats per la decisió que s'adopti.
3.- Aquells els interessos legítims dels quals, individuals o col·lectius, puguin resultar afectats per la resolució i es personin en el procediment abans que s'hagi dictat resolució definitiva.

On es pot sol·licitar?

SAC Andratx
(De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Curia, nº 1
07150 Andratx
Telèfon : 971628000

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar


- Sol·licitud general sol·licitant les còpies o certificats que es desitgin

Normativa


Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 Mesos

Organisme resolutor

Licencias Actividades

Efectes presumptes

No aplica

Fi de la via administrativa

Cap interposar recurs administratiu

Observacions


¿Necessita pagament? Sí, la taxa per expedició de documents administratius fixada en l'Ordenança Municipal fiscal de l'any en curs.
La quantia pot variar en funció del sol·licitat (segons el nombre o tipus de folis, el nombre de còpies, l'existència de plànols per fotocopiar, l'antiguitat de l'expedient....)

Més informació


Telèfon: 971 62 80 00, ext. 320
Fax: 971 62 80 05 
Correu electrònic: lsanchez@andratx.cat

Descàrrega darxius

Descargar archivo

GENERAL - Instància general (bilingüe)
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Contingut relacionat

Enllaços addicionals

Data última modificació: 18/11/2019 a les 09:54


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat